Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

 
Dagbok med
Kisamor 1839

av Betty Ehrenborg


(Översikt)


FÖRFATTARINNAN BETTY EHRENBORG besökte som 21-åring den beryktade läkekvinnan Kisamor i Östergötland, för att få hjälp med en besvärlig svulst på kinden. Hon förde under tiden en dagbok om stort och smått, om Kisamors läkekonst, men även om dennas minst sagt häftiga lynne, hennes svartsjukt färgade dominanta läggning. Betty Ehrenborg föredrog sin journal för Geijer och Atterbom i Uppsala och det var meningen att hon skulle ge ut boken. Det skedde dock aldrig. Inte förrän nu - i elektronisk form 157 år senare.

 • Läs mer om Betty Ehrenborg!

 • Läs själva dagboken:

  Längre ned (under strecket) finns dagboken ordnad kapitelvis för läsning på skärmen.

  Du kan också ladda ned hela boken som PDF-fil (168 K). För att läsa den filen behöver du Adobe Acrobat Reader (som kan laddas ned gratis här). PDF-filen är typograferad som bok i typsnittet Trump Mediæval med två boksidor på varje A4 ark. Du kan antingen läsa den på skärmen med Acrobat Reader eller skriva ut den på laserskrivare. Sammanlagt får man 62 ark med denna typ av layout:

   PDF-fil: betty.pdf (168 K)


  • Första delen:
   Anteckningar efter en vistelse hos Fru Jaenson, år 1839

  • Andra delen:
   Drag ur Maria Jaensons lefverne, berättade af henne sjelf.

   
   
   Utgivarens not: Denna utgåva återger så troget som möjligt handskriftens ortografi, inklusive skrivfel. De redaktionella åtgärderna inskränker sig till några fotnoter, ett par anmärkningar och tillägg i texten [inom klamrar], samt att i rubriceringen av andra delen den romerska siffran I har flyttats till efter raden "Drag ur Maria Jaensons ...". I handskriften står siffran på egen rad före denna rubrik. Kursiverade ord är i handskriften understrukna. Hela bokens titel är redaktörens konstruktion. Betty Ehrenborgs egen övergripande titel var "Maria Jaensons historia./ I tvenne delar. / Första delen: / Berättelse om en två månaders vistelse hos henne / Andra delen: / Hennes lefnadstekning, samt några af hennes recepter." Handskriften finns på Uppsala Universitetsbibliotek, Handskrifts- och musikavdelningen, signum X 284 ba 1.
   Transkription: Karl-Henrik Tallmo 1968; denna edition © Karl-Erik Tallmo, The Art Bin/Nisus Förlagskonsult 1996.

   Note: Betty Ehrenborg, a young authoress, was treated by the Swedish natural healer Kisamor in 1839. The best and most trustworthy portrayal of Kisamor is Ehrenborg's diary, which is presented here. The 21 year old Betty recorded her impressions of Kisamor in this diary every day during two months stay. The diary has never before been published. It is available in Swedish only, for reading on-screen as HTML or for printing as a PDF file.

   
  [English Homepage]
  [Svensk bassida]
  [Kisamor Översikt/Overview]
  [Origo menu]

  ***