Kisamor, dokument (Översikt)

The Kisamor documents (Overview)


Observera: Detta är handskrivna brev i faksimil; Karl-Henrik Tallmos samling av ärvda brev. En renskrift bifogas också varje dokument, för att underlätta läsning.
Please note: These are manuscripts from the Karl-Henrik Tallmo collection. They are all written in Swedish. A transcript of the handwriting is included in Swedish only. There is, however, a short English description of the contents of each document.


Dokument 20, ihopvikt, framsida och baksida. Lacksigill med initialierna MJS.
Document no 20, folded, front and back. Wax-seal with initials MJS.


[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]
***