Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Anti-Babel på Internet
 
av Karl-Erik Tallmo

Internet är ju inte så globalt allomfattande som man i dagligt tal gärna vill tro. De flesta människor - särskilt i tredje världen - har ingen Internetförbindelse. Två tredjedelar av jordens människor lär aldrig ens ha ringt ett telefonsamtal.

Dessutom är det det där med språket. Så snart man rör sig utanför de anglofila områdena är man tämligen förlorad, om man inte är mycket språkkunnig.

Fast stora saker sker i små steg. Ett sådant steg togs alldeles nyligen när söktjänsten Alta Vista på Internets World Wide Web introducerade en översättningstjänst. Tillsammans med Systran Technologies erbjuder man nu helt gratis översättningar från engelska till spanska, italienska, portugisiska, franska och tyska - och omvänt. Adressen är http://babelfish.altavista.digital.com/.

Den maskinella översättningstekniken är förstås ännu väldigt primitiv, med många missförstånd och ofta konstig ordföljd, men ändå tillräckligt bra för att kunna ge läsaren ett hum om en annars helt ointaglig text.

Om vi exempelvis prövar med professor Higgins notoriska cockneyindikator ”The rain

in Spain stays mainly in the plain”, får vi veta att man i det drabbade området ifråga förmodligen skulle säga ”La lluvia en España permanece principalmente en el llano”. I Italien skulle man, enligt Systran, säga: ”La pioggia in Spagna rimane pricipalmente nel normale.”

Tja, homonymer är svårt även för levande översättare. Tysk noggrannhet i kybernetiskt grumlig tappning gör det tyvärr inte bättre: ”Der Regen in Spanien bleibt hauptsächlich in dem normalen.” Och en fransman som vill studera grannlandets meteorologi blir kanske inte klokare av det något vemodiga konstaterandet ”La pluie en Espagne reste principalement dans l'ordinaire”.

I svenska översättningen av My Fair Lady (Ma juste dame, Meine angemessene Dame, Mi justa señora, La mia giusta signora!) blev det förresten något med en spansk räv. Un zorro español, alltså.

Vad kan vårt språkorakel då tänkas göra av den lingvistiska snickarglädjen i James Joyces Finnegans Wake? Vi prövar med den brutna inledningsmeningen, som ändå inte är särskilt polyglott:

riverrun, past Eve and Adam's, from swerve of shore to bend of bay, brings us by a commodius vicus of recirculation back to Howth Castle and Environs.

På franska vill Systran få det till:

le riverrun, après la veille et Adam's, d'écart de rivage à la courbure du compartiment, nous apporte par un vicus de commodius du recyclage de nouveau au château et aux environs de Howth.

Därifrån tillbaka till engelska igen:

the riverrun, after the day before and Adam's, of variation shore to the curve of the compartment, brings to us again by a vicus of commodius of recycling to the castle and around Howth.

Och så direkt till tyska:

das riverrun, nach dem Tag vor und dem Adam's, des Varianteufers zur Kurve des Faches, holt uns wieder durch ein vicus von commodius der Wiederverwertung zum Schloß und um Howth.

Och tillbaka till engelska igen:

riverrun, after the day before and to the Adam's, the version bank for the curve of the drawer, gets us again by vicus from commodius the recycling to the lock and around Howth.

Det är förstås lätt att göra sig lustig över de fel som uppstår vid maskinell översättning. Ändå måste man säga att detta är ett steg på vägen mot något större:

Om bara några år kommer vi troligen att ha mängder av verktyg för vår läsning. Precis som vi idag väljer vårt favoritprogram för ordbehandling, kommer vi att kunna välja olika typer av läsare som skapar inte bara översättningar, utan även sammanfattningar, fullständiga argumentationsanalyser av texter m.m. Undan för undan kommer läsverktygen att anpassa sig efter oss, så att vi kan byta med varandra och kanske på så sätt kunna läsa en text med en annans glasögon så att säga - ungefär som att läsa en bok där någon redan gjort understrykningar, men mycket mera genomfört och kontrollerbart.

Alta Vistas översättningsfunktion kan även laddas med en Webbadress. Då filtreras den aktuella sidan genom översättaren och - voilá (voilá, voilá, voilá, voilá) - så presenteras den i ny språkdräkt med länkar och bilder bibehållna, bara sidans första 300 ord eller så, men i alla fall. Även till olika e-postprogram kan man köpa moduler som direkt översätter ens elektroniska korrespondens. EasyTranslator är en. Svenska TFS Gateway är en annan.

Kanske är detta början på slutet på den babyloniska språkförbistringen, som ibland nästan kan bli extra tydlig i ett så förment globalt medium som Internet. Men hur ser medaljens baksida ut?

Kommer folk snart att sluta lära sig språk, precis som miniräknarna nästan utrotade huvudräkningens ädla konst? Jag tror inte det. Snarare tror jag många kommer att stimuleras till att lära sig mer om de språk de plötsligt får en oväntad inblick i. Jämför engelskans utbredning i länder där TV och filmer dubbas och där de textas!

Men vad händer med saker som verkshöjd och upphovrätt?

Kanske sker här ett intrång i den ideella delen av upphovsrätten, när en persons verk plötsligt får en annan språklig gestalt. Vem är ansvarig för översättningen, är det den som har beordrat datorprogrammet att översätta eller är det den som äger datorprogrammet och som alltså genom att erbjuda dessa funktioner utför en sorts bulköversättningsarbete som man egentligen borde ha klarat ut rättigheterna för? Eller ska allt detta räknas som någon sorts kopiering för eget bruk?

Kanske ser vi nu början på en utveckling där läsaren med hjälp av olika textbearbetningsverktyg alltmer kommer att bli medförfattare till det verk han eller hon läser. Förläggare, redaktörer och bibliotekarier håller redan på att omgruppera ställningarna i det nya cyberlandskapet. Är det nu kanske dags för författaren och läsaren också?

Fotnot: Sedan den här artikeln skrevs, har programmerarna hos Systran uppenbarligen förbättrat programmet och lagt till nya ord och betydelser. Det ovannämnda exemplet med det spanska regnet översätts nu så här:

La lluvia en España permanece principalmente en el llano.
La pioggia in Spagna rimane pricipalmente nella pianura.
Der Regen in Spanien bleibt hauptsächlich in der Ebene.
La pluie en Espagne reste principalement dans la plaine.

Vi får utnyttja översättningstjänsten gratis, men som testanvändare är vi nog alla egentligen med i utvecklingsgruppen ... /KET

This article is © copyright Karl-Erik Tallmo 1998.
Manually translated from Swedish original into English by Henrik Nordström.
Computer translations, made from the English version by the Alta Vista/Systran translator, are available in ”German”, ”Spanish”, ”Italian” and ”French”.
[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Articles menu]

***