Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Max Klingers "Ein Handschuh" (En handske), 1881:

6. "Huldigung" (Hyllning)
Teknik: Etsning, själva bildens storlek: 12.3 x 29.2 cm.

Och nu dyrkas handsken till och med av havet. "Huldigung" betyder både hyllning och trohetsed. Detta handlar om förpliktelse och hängivenhet. Eller utsiktslös tillbedjan, för inte ens hundratals rosor påverkar den oberörda och passiva handsken. Havet skummar av vågor, men intill handsken råder stiltje. Ingen vind får oljelampornas eldslågor att flacka.


Föregående bild|Nästa bild
Om Max Klinger

[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]

***