Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Max Klingers "Ein Handschuh" (En handske), 1881:

7. "Ängste" (Rädsla)
Teknik: Etsning, själva bildens storlek: 11 x 23,9 cm.

Besynnerliga djur och halvt mänskliga varelser hemsöker den drömmande konstnären. Det här är något helt annat än i den tidigare sängkammarscenen. Delvis handlar det om skillnaden mellan vanmakt såsom man erfar den i vaket respektive sovande tillstånd. Men dessutom närdes i den andra bilden fortfarande ett försvagat hopp skildrat i metaforiskt bildspråk, men här utmålas det mera bokstavliga vansinnet hos en som förtärs, hos en som varken tror sig kunna erövra den tillbedda eller hoppas på att undkomma hennes trollkraft.


Föregående bild|Nästa bild
Om Max Klinger

[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]

***