Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Max Klingers "Ein Handschuh" (En handske), 1881:

5. "Triumph"
Teknik: Etsning, själva bildens storlek: 11 x 23,8 cm.

Det var väl det vi anade! Handsken har kommandot igen, som den nog haft hela tiden. Övergången från mörkret i föregående bild till det nästan bländande - för att inte säga etsande - solljuset i denna bild, med dess tunna linjespel, är förmodligen inte en övergång från förtvivlan till hopp eller tillförsikt. Det vi bländas av är handskens sanna natur - dess vithet, som genomsyrar allt. Och den bärs fram av en slemmig kompanjon från djupen, någon sorts mussla.


Föregående bild|Nästa bild
Om Max Klinger

[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]

***