Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Max Klingers "Ein Handschuh" (En handske), 1881:

4. "Rettung" (Räddning)
Teknik: Etsning, själva bildens storlek: 14,3 x 10,4 cm.

Men vad händer egentligen här? Är det verkligen fråga om ett räddningsförsök - eller en återerövring? Detta är andra gången konstnären tvingas plocka upp handsken. Handliknande stråk på himlen ser ut att kunna sträcka sig efter konstnären, precis som konstnären i segelbåten sträcker sig efter handsken. Den sjunkande handsken liknar ansiktet på någon som knappt håller sig flytande på dessa nattliga sjöar. Enligt Klingers anteckningar fanns det alternativa titlar på flera av bilderna i handsksviten - den här kallades också "Die Gefahr", Faran, något som ju ytterligare ökar tvetydigheten.


Föregående bild|Nästa bild
Om Max Klinger

[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]

***