Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Max Klingers "Ein Handschuh" (En handske), 1881:

3. "Wünsche" (Längtan)
Teknik: Etsning och akvatint, själva bildens storlek: 28 x 10,7 cm.

Nu vet vi. Klingers alter ego plockade upp handsken, men han överlämnade den aldrig till någon av damerna. Kanske var det aldrig hans avsikt att göra det, eller också tappade han modet och vågade inte. Eftersom vi inte vet vems handsken var, kan vi spekulera fritt om huruvida han lät sig nedslås av tanken på att behöva tävla med andra beundrare (om det gällde kvinnan i bakgrunden) eller av känslan av en skrämmande tillgänglighet (om det gällde kvinnan i bildens mitt).

Förtvivlan råder nu således i konstnärens sängkammare. Stearinljuset är inte tänt, landskapet är en projektion inifrån. Det sakrosankta, oberäkneliga föremålet har placerats så att det inte ligger för långt borta och inte för nära. Trädet - eller är det fyra träd? - förefaller att växa upp ur handsken, som långa fingrar eller fyra ödesvägar. Kvinnan på vägen står vid bergets fot, med dess människoliknande vegetation, precis som handsken ligger vid den längtande konstnärens fötter, och hans ben under täcket skapar också en form som liknar ett berg. Är kvinnan alltså själva handsken - eller dess ägare?


Föregående bild|Nästa bild
Om Max Klinger

[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]

***