Vårnumret (nr 18), 30 maj, 1999 | Engelsk startsida | English homepage
Sommarnumret kommer när du minst anar det - varför inte prenumerera? E-mail:

Wien omkring r 1900
- ett sekelskiftes kultur

 

  Det här är ett ovanligt nummer av The Art Bin. Förutom denna inledning består det endast av länkar till andras material på WWW. Det handlar om ett mycket speciellt snitt genom tid och rum: staden Wien och dess kultur runt året 1900.

Wien var då ett vetenskapligt och kulturellt kraftcentrum, där många nya idéer uppstod och bröts mot varandra. Mycket av det vi betraktar som närmast synonymt med modernitet framträdde här ungefär under tiden från 1890 fram till första världskrigets utbrott. Här figurerade personer som Arnold Schönberg, Gustav Mahler, Ludwig Wittgenstein, Karl Kraus, Robert Musil, Hermann Broch, Gustav Klimt, Oskar Kokoschka och Sigmund Freud. Wienervals blandades med tolvton. Konsten förenade t.ex. expressionism och mysticism - inom arkitektur och design fick detta sitt uttryck i de orientaliska slingorna i jugendstilen. Språkfilosofin fick också den ett stänk mysticism hos Wittgenstein men en ny saklighet hos Fritz Mauthner. Könslivet uppfattades på ett nytt sätt av tänkare som Otto Weininger och Sigmund Freud. Betydligt mörkare idéer frodades också. I Wien studerade Hitler konst, men han avskydde staden så mycket att han lär ha sagt i sin bunker 1945 att han ångrade att han inte fullständigt hade raderat ut den.

För nära tio år sedan fick jag idén att göra en CD-ROM-skiva om just sekelskiftets Wien. Jag tyckte att mediet skulle passa perfekt för ett tematiskt material av den typen. Tanken var att inte tillhandahålla bara smakprov, utan helst hela litterära verk, hela symfonier osv. Jo, jag vet, det skulle inte ha räckt med endast en CD-ROM-skiva. Men idén var det viktiga, att utnyttja det då relativt nya multisensoriska mediet till en dylik produkt. Det var då jag insåg att i ett kaotiskt material är all ordning lokal och tillfällig, och det kan man utnyttja. Med hyperlänkar kan man påvisa intressanta samband mellan såväl text, ljud som bild, och med menyer och sökmotorer kan samma material struktureras på olika sätt. Det skulle bli ett referensverk både för allmänt intresserade och för dem med behov av djupare kunskaper - det skulle inte bara bli en multimediapresentation av den typ vi så ofta ser, som i grunden är föga mer än ett klickbart TV-program.

Jag gav rätt snart upp idén. Bl.a. insåg jag tidigt att jag skulle tvingas söka upp och förhandla med flera hundra upphovsrättsinnehavare. Knappast ett företag för en enmansfirma. Så jag överlämnar härmed idén med varm hand till någon med pengar och personal. Å andra sidan tycker jag nog idag att WWW eller en kombination av CD-ROM och WWW är ett betydligt intressantare alternativ för ett sådant projekt. Tanken att göra vad jag nu gjort låg alltså rätt nära till hands, även om detta Wiennummer naturligtivs ligger oerhört långt från hur idén skulle kunna utvecklas fullt ut.

Hyperlänkar - fördelar och farhågor

Är nu detta något nytt?. Ja och nej. Inte så mycket i sin nuvarande form; däremot i vad det implicerar för framtiden. Det finns ju många webbplatser av typen "de bästa javascriptlänkarna" eller "översikt över webbkameror". Den här typen av tvärsnitt i tid och rum är dock inte så vanliga. Och det är inte vanligt att tidskrifter utgörs av bara länkar till andras material. Redan detta kan naturligtvis vara kontroversiellt i en tid när många jurister som bäst försöker lansera synsättet att enkla länkar utgör upphovsrättsintrång, om man inte fått tillstånd först. Till och med andrahandslänkar ses i vissa fall som ett riskabelt och implicit rättfärdigande av ett tvivelaktig innehåll - t.ex. när man länkat till den rumsrena webbplatsen A, som i sin tur har en länk till pornografiwebbplatsen B.

Det där är dumheter. Ger man sig ut på nätet får man naturligtvis tåla dess verkningsmedel, särskilt de som utgör den främsta poängen. Att invända mot hyperlänkning på webben är som att klaga över att man syns när man är i TV.

Men får man som jag gjort här - länka till kapitlet i Hitlers "Mein Kampf", där han skriver om sin tid i Wien? Delstaten Bayern har nämligen copyrighten till Hitlers bok och har i åratal försökt stoppa publiceringen. Att utan tillstånd lagra t.ex. en copyrightskyddad text på någon server är förstås brottsligt. Utgör då en länk till en sådan fil i själva verket en sorts (medverkan till) "häleri"?

En länksamling som den jag presenterar här är tyvärr en färskvara. Om bara några veckor kommer en betydande del av de här länkarna troligen inte att fungera, därför att filerna de pekar mot har flyttats. Den dag vi får absoluta, dokumentspecifika metoder att referera på WWW blir nätet oerhört mycket mera kraftfullt i sin egenskap av  dokuversum,  för att nu låna visionären Ted Nelsons uttryck.

Texter som automatiskt byggs ut

Om några år kommer vi var och en att enkelt kunna sammanställa den här sortens länkförteckningar, ingen behöver då sitta och göra det manuellt. Med bättre metainformation i dokumenten och förfinade sökmotorer som exempelvis kan söka enbart bland dokument med viss svårighetsgrad eller bland dokument med viss tillförlitlighet (genom auktoritetsindexering) kan vi enkelt få fram en personligt anpassad länklista över vilket ämne eller vilken kombination av ämnen som helst.

Dessutom kan texter på nätet i framtiden komma att behandlas och manipuleras som en sorts råvara. Som en liten föraning om detta, har jag låtit flera länkar i detta Wiennummer ta omvägen runt Alta Vista/Systrans översättningsservice. Med ett extra musklick kan man få exempelvis en tysk text att översättas till engelska och tvärtom. Tyvärr klarar inte översättningsprogrammet svenska än, så förutom den här inledningen blir det inte mycket av den varan i detta nummer.

Den maskinella översättningen är ju ännu i sin linda (se min tidigare artikel om detta, "Anti-Babel på Internet"), och översättningarna i de här fallen får högst varierande kvalitet. Vissa blir påfallande bra, medan andra blir närmast obegripliga. Arnold Schönberg får t.ex. heta Arnold Beautiful mountain. Och Karl Kraus essä "Die Sprache" blir i "engelsk" språkdräkt en kuslig illustration till sig själv.

Maskinell översättning i global nätverksskala är dock början på en mycket betydelsefull utveckling, där läsaren (ofta i samarbete med andra läsare och skrivare) kommer att kunna använda sig av mängder av verktyg för att modifiera texten eller utvinna dolda fakta och samband ur den. Jag har på annan plats skisserat hur ett sådant personligt läsverktyg skulle kunna komma att se ut.

De här Wientexterna skulle i framtiden t.ex. kunna byggas ut med andra texter från andra delar av nätet. Om man klickar på något i en artikel som kanske bara nämns i förbigående, söker läsverktyget genast upp fakta om detta, som antingen kan bifogas som fotnot eller arbetas in i originaltexten med hjälp av någon sorts lingvistisk parser (grammatiskt/semantiskt analysverktyg). Även ljud- och bildfiler kan antagligen tas med i det här systemet. Lika väl som läsverktyget kan skapa sammanfattningar, kommer vi på detta sätt att kunna  bygga ut  texter och andra faktasamlingar, t.ex. utifrån några enkla stolpar.

Det lär dröja några år innan allt detta blir möjligt. För tillfället kan jag bara önska läsarna en intressant tidsresa till Mellaneuropa för hundra år sedan!

Karl-Erik Tallmo

Staden Wien

 Stadskartor över Wien
En enkel översiktskarta, en mera detaljerad som man kan zooma i och en dynamisk karta där man kan välja skala och vy utifrån gatuadresser som man skriver in.

 "Webb-kameror" i Wien
Här kan man själv styra flera kameror i realtid och zooma in folk och bilar på Wiens gator. Lite hoppiga bilder, men det fungerar. Dagens väder och annan information finns hos Excite.

 Det legendariska Hotell Sacher
En webbplats på engelska med lite historia och hur man beställer den berömda Sachertårtan. En lite nyare webbplats med text både på tyska och engelska, lite mer systematisk, med lista på VIP-gäster genom åren.

 Historisk översikt över offentliga toaletter
"Wenn es sein muß", en historisk översikt över offentliga toaletter i Wien: de äldsta, de klassiska, de exotiska ...
Direktlänk | Filtrera länken (till engelska) genom Alta Vistas översättningsservice

 Inte bara Wien
Om du vill veta mer om österrikisk kultur i allmänhet, kan du besöka Austria Culture Net (på engelska) och AEIOU-projektet, som har mycket material, både på tyska och engelska. Läs t.ex. artiklar om "Rethinking Austria" och om caféerna, de verkliga och de virtuella.

Mode

 Mode och moral i Wien runt 1900
"Mode und Moral in Wien um 1900" - här kan man t.ex. ta del av författaren Stefan Zweigs (1881-1942) syn på modet:
Direktlänk | Filtrera länken (till engelska) genom Alta Vistas översättningsservice

Arkitektur

 Jugendstilen i Österrike
En introduktion (på engelska eller tyska) till jugendrörelsen i Österrike, som varade ungefär 1890-1914.

 Adolf Loos
Om den österrikisk-tjeckiske arkitekten och kritikern Adolf Loos (1870-1933), berömd för så olika byggnader som Tristan Tzaras hus i Paris och Chicago Tribune Tower. Navigationen på den här webbplatsen är lite svår, men här finns intressanta saker, som man kan läsa antingen på engelska eller på tyska. På webben finns också ett porträtt av Loos av målaren Oskar Kokoschka (se vidare nedan).

 Otto Wagner
Otto Wagner (1841-1918) var arkitekt, stadsplanerare och möbelformgivare. Han undervisade vid Wiens konstakademi under åren 1894-1912. Great Buildings Online har mera information om Wagner, och man kan också stiga ombord på Otto Wagner-turen (engelska) (eller Die Otto Wagner Tour, på tyska) runt Wien. Postbanken, vars hus han ritade, har också en rundtur online:
Direktlänk | Filtrera länken (till engelska) genom Alta Vistas översättningsservice

 Camillo Sitte
Camillo Sitte (1843-1903) var en annan betydande österrikisk arkitekt och stadsplanerare, som skrev en av klassikerna på området, "Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen" ("Stadsplanering enligt konstnärliga principer"). En kort biografisk artikel finns hos AEIOU, och Camillo-Sitte-Lehranstalt har en del information om sin beskyddare:
Direktlänk | Filtrera länken genom Alta Vistas översättningsservice

Konst

 Gustav Klimt
Klimt (1862-1918) är kanske den främste av jugendmålarna, dekadent, bysantinsk, och med textilmönster och guldfärg i bilderna. 1897 grundade han Secessionen, en rörelse av fritänkande konstnärer som tog avstånd från de etablerade akademierna och gallerierna. Det finns mängder av webbplatser om Klimt: Gustav Klimt Museum, Gustav Klimt Art Gallery, The Small Gallery of Gustav Klimt och Gustav Klimt - A Fin du Siecle artist. WebMuseum har också en del material, med text på engelska:
Direktlänk | Filtrera länken (till tyska) genom Alta Vistas översättningsservice

 Oskar Kokoschka
Expressionisten Kokoschka (1886-1980) studerade för Klimt i Wien och hade vernissage där 1909. Austria Tourism har information om Kokoschka på sina Jugendsidor, men deras server är ofta svår att komma in på. Dessutom finns Oskar Kokoschka Homepages och Mark Harden's Artchive. På Ishbel McWhirters webbplats finns en del skrivet (på engelska) om Kokoschka:
Direktlänk | Filtrera länken (till tyska) genom Alta Vistas översättningsservice

 Egon Schiele
Egon Schiele (1890-1918), tecknare och målare, berömd för sina expressiva nakenstudier av seniga kroppar i underliga poser. Som 19-åring lämnade han Konstakademien, då han fann undervisningen gammalmodig och stelbent. De s.k. Leopoldsamlingarna i Wien visas på Neue Galierie Graz' webbplats både på tyska och på engelska. Museum of Modern Art i New York ställde också ut verk ur Leopoldsamlingarna 1997/98, och webbsidorna från den utställningen finns ännu kvar:
Direktlänk | Filtrera länken (till tyska) genom Alta Vistas översättningsservice

Musik

 Johann Strauss d.y.
Johann Strauss d.y. (1825-99), valskungen, son till Strauss d.ä. som skrev Radetzkymarschen. Nationalbiblioteket i Wien har en del bilder av Strauss, och Geocities Vienna Community har information om hundraårsjubileet. Svenska Straussällskapet har också information på nätet.

 Johannes Brahms
Johannes Brahms (1833-1897) flyttade från Nordtyskland till Wien när han var 30 år och levde sedan där större delen av sitt liv. Han tyckte om Wien, för att där fanns bra caféer och för att det var en stad där man lätt förblev ogift. Austria Tourism har information om honom.

 Anton Bruckner
Anton Bruckner (1824-1896) skrev nio symfonier, precis som Beethoven. Han var en svuren fiende till Eduard Hanslick (se nedan). En grundläggande repertoirförteckning finns hos Classical Net. I artikeln "Bruckner's Move to Vienna" kan man läsa om tonsättarens kamp för att hinna skriva den nionde symfonin innan han dog:

 • Direktlänk | Filtrera länken (till tyska) genom Alta Vistas översättningsservice
  Det finns också en biografisk artikel på tyska, skriven 1996, till minne av hans död:
 • Direktlänk | Filtrera länken (till engelska) genom Alta Vistas översättningsservice

   Eduard Hanslick
  Kritikern och musikvetaren Eduard Hanslick (1825-1904) skrev "Vom Musikalisch-Schönen" ("Om det sköna i musiken"), där han definierade musik som ljudande rörliga former, utan egentligt semantiskt innehåll. För detta angreps han av bl.a. Wagner och Bruckner. Robert W. Hall försöker ge de här idéerna viss upprättelse i artikeln "Hanslick With Feeling":

 • Direktlänk | Filtrera länken (till tyska) genom Alta Vistas översättningsservice
  Austria Tourism har en del biografiska fakta om Hanslick:
 • Direktlänk | Filtrera länken (till tyska) genom Alta Vistas översättningsservice

   Arnold Schönberg
  Arnold Schönberg (1874-1951), grundaren av Den andra Wienskolan och tolvtonsmusiken. Austria tourism har en del allmänna länkar om Den andra Wienskolan. Knowledge web visar grafiskt var Schönberg hör hemma, medan Grove har en biografisk översikt på engelska. Annat engelskspråkigt material finns hos Legacy of Arnold Schönberg, medan Arnold Schönberg Center har biografiska och andra fakta på tyska. På "The Classical Music Pages" finns ett litet galleri med bilder. "Egotrip Magazin" har publicerat en artikel på tyska om Schönbergs ofullbordade opera "Moses und Aron":

 • Direktlänk | Filtrera länken (till engelska) genom Alta Vistas översättningsservice

   Alban Berg
  Alban Berg (1885-1935), den andra betydande tonsättaren inom Den andra Wienskolan. Han började studera för Schönberg 1904. En kort biografisk artikel finns hos The Contemporary Classical Music Archive, och en del andra fakta och länkar finns hos Emory University. "The Classical Music Pages" visar upp en del bilder.

   Anton Webern
  Anton Webern (1883-1945), den tredje av tonsättarna inom Den andra Wienskolan. Han hette från början von Webern. En kort biografi finns hos The Contemporary Classical Music Archive. Som bekant frodas nästan vilka rykten som helst på Nätet: var Webern och hans kolleger i själva verket Naziagenter, som använde tolvtonsmusik för att skicka krypterade meddelanden?
  Tonsättaren och dirigenten Pierre Boulez har skrivit en mera seriös artikel på franska, "Trouver un langage" ("Att finna ett språk"):

 • Direktlänk | Filtrera länken (till engelska) genom Alta Vistas översättningsservice

   Franz Lehár
  Ungraren Franz Lehár (1870-1948) komponerade operetter och komiska operor, såsom "Die lustige Witwe" ("Glada änkan", 1905). Tyska radions arkiv har en kort biografisk artikel och musikexempel i RealAudio-format:

 • Direktlänk | Filtrera länken (till engelska) genom Alta Vistas översättningsservice

   Karol Szymanowski
  Polske kompositören Karol Szymanowski (1882-1937) är känd för en sorts lyrisk mysticism. Han bodde i Wien 1910-14. "Neue Musikzeitung" har publicerat en kort biografisk artikel, på tyska:

 • Direktlänk | Filtrera länken (till engelska) genom Alta Vistas översättningsservice

   Maria Ivogün
  Operasångerskan Maria Ivogün (1891-?) vars efternamn är bildat av moderns namn, Ida von Günther, debuterade som Mimi i La Bohème, tack vare Bruno Walter. En kort artikel på engelska:

 • Direktlänk | Filtrera länken (till tyska) genom Alta Vistas översättningsservice

  Litteratur

   Hugo von Hofmannsthal
  Författaren Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) var starkt influerad av t.ex. d'Annunzio och Maeterlinck. Hans "Der Tor und der Tod" från 1893 finns tillgänglig online.

   Robert Musil
  Robert Musil (1880-1942) är mest berömd för romansviten "Der Mann ohne Eigenschaften" ("Mannen utan egenskaper"). Här är en webbplats med info både på engelska och nederländska, medan Frédéric Mars' sidor bara finns på franska. Tomas Steinhardt har skrivit en uppsats om "Der Einfluß Friedrich Nietzsches auf Robert Musils 'Der Mann ohne Eigenschaften'" och den nederländske författaren Cees Nooteboom förekommer med en artikel på tyska om Kakanien, som var Musils öknamn på Österrike:

 • Direktlänk | Filtrera länken (till engelska) genom Alta Vistas översättningsservice

   Hermann Broch
  Det finns inte mycket på webben om den märklige författaren Hermann Broch (1886-1951), känd bl.a. för "Der Tod des Vergil" ("Vergilii död", 1945) och "Der Schlafwandler Trilogie" ("Sömngångartrilogin", 1931/32). HTL Rankweil har några rader:

 • Direktlänk | Filtrera länken (till engelska) genom Alta Vistas översättningsservice

   Karl Kraus
  Karl Kraus (1874-1936), författare, satiriker och redaktör för tidskriften "Die Fackel" under åren 1899-1936. En aforism i frosseriets tecken (som den maskinella översättningen inte riktigt lyckas med) av Kraus finns på webben på tyska. "Hypocrisy or Merely Condradiction?" är en kortfattad översikt över Kraus' liv och verk, skriven av Jessica Van Campen:

 • Direktlänk | Filtrera länken (till tyska) genom Alta Vistas översättningsservice
  Franz Deubzer skriver på tyska om "Die Sprachkritik von Karl Kraus" ("Karl Kraus' språkkritik"):
 • Direktlänk | Filtrera länken (till engelska) genom Alta Vistas översättningsservice
  Och slutligen en text av Kraus själv, "Die Sprache", på tyska:
 • Direktlänk | Filtrera länken (till engelska) genom Alta Vistas översättningsservice

  Filosofi, språk etc.

   Ludwig Wittgenstein
  Den österrikisk-brittiske filosofen Wittgenstein (1889 -1951) har inspirerat många att skapa webbsidor. Hans mest kända verk är "Tractatus Logico-Philosophicus", kryptiskt, förbryllande, inpirerande, rent av andligt, i sin sekvens av antaganden, som börjar med "Världen är allt som är fallet" och slutar med "Vad man icke kan tala om, därom måste man tiga". Traktaten finns på webben på tyska såväl som på engelska och dessutom i en tvåspråkig hypertextversion. Fragment ur "Filosofiska undersökningar" finns på The Wittgeinstein Think Page. Bra allmän information om filosofen finns på Brian W. Carvers sida och hos Wittgenstein Archives i Norge. En högst rekommendabel bok är Allan Janik och Stephen Toulmins Wittgenstein's Vienna (sv. övers. "Wittgensteins Wien", Doxa, 1986), som inte bara behandlar Wittgenstein utan de flesta kulturpersonligheterna i den här länklistan. Följande korta biografiska artikel på webben är på engelska:
  Direktlänk | Filtrera länken (till tyska) genom Alta Vistas översättningsservice

   Franz Brentano
  Den tyske filosofen Franz Brentano (1838-1917) skapade den s.k. aktpsykologin. 1874 skrev han "Psychologie vom empirischen Standpunkte", här på engelska:

 • Direktlänk | Filtrera länken (till tyska) genom Alta Vistas översättningsservice
  Dieter Münch har skrivit om Brentano och katolicismen:
 • Direktlänk | Filtrera länken (till engelska) genom Alta Vistas översättningsservice

   Edmund Husserl
  Edmund Husserl (1859-1938), fenomenologins grundare och Franz Brentanos elev. I "The Internet Encyclopedia of Philosophy" finns en biografi på engelska, och biblioteket vid universitetet i Freiburg im Breisgau tillhandahåller en kort artikel på tyska. Husserls installationsföreläsning vid Freiburg im Breisgau finns på nätet i engelsk version, "Pure Phenomenology, Its Method and Its Field of Investigation" (1917):

 • Direktlänk | Filtrera länken (till tyska) genom Alta Vistas översättningsservice

   Fritz Mauthner
  Fritz Mauthner (1849-1923), filosof, författare och kritiker, ansåg att språket inte kan förmedla någon sann kunskap om verkligheten; det har främst en social funktion. Mauthner Gesellschaft tillhandahåller många andra författares texter om honom. En översikt över e-texter av Mauthner finns här; bland annat "Ein Abend im Irrenhause" (hos Project Gutenberg):

 • Direktlänk | Filtrera länken (till engelska) genom Alta Vistas översättningsservice
  En annan text är parodin "Das Geheimnis der ledernen Hose":
 • Direktlänk | Filtrera länken (till engelska) genom Alta Vistas översättningsservice

   Rudolf Steiner
  Rudolf Steiner (1861-1925), som grundade antroposofin, studerade matematik och filosofi i Wien. Rudolf Steiner College i Kalifornien har en del biografiska data på sina sidor, på engelska:

 • Direktlänk | Filtrera länken (till tyska) genom Alta Vistas översättningsservice

   Friedrich Hayek
  Friedrich Hayek (1899-1992), österrikisk-brittisk ekonom och politisk filosof, som starkt influerat den moderna liberala rörelsen. Friedrich Hayek Scholars' Page innehåller en översikt över material om Hayek. Åtminstone två introducerande artiklar om Hayek finns tillgängliga online, båda på engelska. Den första är skriven av Peter J. Boettke, ekonomiprofessor vid New York University:

 • Direktlänk | Filtrera länken (till tyska) genom Alta Vistas översättningsservice
  Den andra artikeln är "Up From Serfdom" av professor Richard Ebeling:
 • Direktlänk | Filtrera länken (till tyska) genom Alta Vistas översättningsservice

  Psykologi

   Otto Weininger
  Otto Weininger (1880-1903) är mest känd för sin sexualfilosofi, som starkt påverkade Freud. Bland hans arbeten märks "Geschlecht und Charakter" (1903) och "Über die letzten Dinge", som publicerades postumt 1904, sedan Weininger begått självmord i det hus där Beethoven dog. En webbplats med namnet "The Thinking Man's Minefield" har fakta och länkar med anknytning till Weininger. Och så finns ett utdrag, på engelska, från "Sex and Character":

 • Direktlänk | Filtrera länken (till tyska) genom Alta Vistas översättningsservice

   Sigmund Freud
  Sigmund Freud (1856-1939), penisavundens och psykoanalysens upphovsman. Länkar till olika faktasamlingar om Freud och hans verk finns på sidorna Sigmund Freud and the Freud Archives. "A Science Odyssey" publicerar en biografi på engelska. Titta också in på museet vid Berggasse 19 eller testa kunskaperna med "That's My Theory", en sorts spel, där man ska skilja ut Freud från två andra anonyma tänkare. Ett av Freuds viktigaste arbeten, "Drömtydning", finns här på engelska i sin tredje upplaga:

 • Direktlänk | Filtrera länken (till tyska) genom Alta Vistas översättningsservice
  Freud om psykoanalysen och Wien (engelska):
 • Direktlänk | Filtrera länken (till tyska) genom Alta Vistas översättningsservice
  "Mekka des Geistes und der Neurosen" är en mera allmän skildring av den Wienska grogrunden för detta nya teoribygge om själslivet:
 • Direktlänk | Filtrera länken (till engelska) genom Alta Vistas översättningsservice

   Otto Rank
  Otto Rank (1884-1939), psykoanalytiker som arbetade tillsammans med Freud i Wien redan 1906. Han skrev t.ex. "Art and Artist". Dr. C. George Boeree har skrivit om Rank och dennes verk:

 • Direktlänk | Filtrera länken (till tyska) genom Alta Vistas översättningsservice

  Vetenskap

   Ernst Mach
  Ernst Mach (1838-1916), fysiker och filosof med ovanligt brett inflytande. Han inspirerade Einstein, och Hofmannstal och Broch gick på hans föreläsningar vid Wiens universitet. 1909 skrev Lenin boken "Materialismen och empiriokriticismen", som riktade sig mot Machs idéer. Ett av de fysikaliska fenomen han upptäckte, bandeffekten, beskrivs hos psykologiska institutionen vid universitetet i Toronto.
  Allan Janik och Stephen Toulmin (som skrev Wittgensteins Wien, se ovan) har skrivit en text om Mach, "Ernst Mach und die metaphysische Spekulation" ("Ernst Mach och den metafysiska spekulationen"):

 • Direktlänk | Filtrera länken (till engelska) genom Alta Vistas översättningsservice
  "Die ökonomische Natur der physikalischen Forschung" ("Den fysikaliska forskningens ekonomiska natur") är en föreläsning Mach höll vid Kejserliga Vetenskapsakademin i Wien 1882:
 • Direktlänk | Filtrera länken (till engelska) genom Alta Vistas översättningsservice
  "Die Analyse der Empfindungen und das Verhältnis des Physischen zum Psychischen" ("Analysen av förnimmelserna och förhållandet mellan det fysiska och det psykiska") skrevs av Mach 1886 och finns här på engelska:
 • Direktlänk | Filtrera länken (till tyska) genom Alta Vistas översättningsservice

   Ludwig Boltzmann
  Ludwig Boltzmann (1844-1906), fysiker och matematiker. Han utveklade den kinetiska gasteorin och är också känd för sin ekvation, sin fördelning, och sin konstant. En mera allmänt inriktad biografisk artikel finns här på engelska:

 • Direktlänk | Filtrera länken (till tyska) genom Alta Vistas översättningsservice

  Hitler och nazismen

   Adolf Hitler
  Adolf Hitler (1889-1945) studerade måleri i Wien (här finns en av hans akvareller) innan han flyttade till München 1912. I kapitel 2 av "Mein Kampf" skriver Hitler om sin tid i Wien. Detta kapitel finns tillgängligt på tyska och på engelska. Observera att dessa länkar leder till nynazistiska webbplatser och att länkningen dit inte på något sätt får uppfattas som ett försvar av eller propaganda för nazism eller rasism. The Art Bins redaktör anser dock att detta är en mycket viktig källtext, som borde vara tillgänglig för alla som vill studera 1900-talets historia. Det är en skam att Bayerns finansdepartement försöker använda sig av påstådd konfiskation av Hitlers upphovsrätt som ett medel för att hålla detta material borta från offentligheten, både i tryck och på webben. Det är en skam att Internetsamhället därför tvingas vända sig till nazismens förespråkare för att kunna studera denna ideologis rötter. (I Sverige har förläggaren Karl Hägglund tagit strid emot Bayerns krav och i Högsta domstolen fått Bayerns upphovsrättsanspråk fullständigt underkända. Ifråga om den engelska upplagan, se The New York Times Book Review June 1998).
  Här följer ett kapitel ur "The Roots of Holocaust" av William H. DuBay med titeln "Hitler in Vienna":

 • Direktlänk | Filtrera länken (till tyska) genom Alta Vistas översättningsservice

  Vill du läsa ett mera normalt nummer av The Art Bin, så finns alla gamla nummer här!

  The Art Bins olika avdelningar:
  Alla nummer | Artiklar och essäer | Konst och konstnärer | Origo | Galleriet
  Att ladda ned | Medverkande | Annat intressant på WWW

   

  The Art Bin har omnämnts och/eller rekommenderats av Britannica Internet Guide, Netguide, Magellan, InternetWorld, New York Times Magazine, WEBster/WEB-Vantage, Netsurfer Digest, SVT, NRK, KCRW Radio Santa Monica etc.


  ISSN: 1401-2979.  Redaktör och formgivare: Karl-Erik Tallmo, (tallmo@nisus.se).
  Om The Art Bin, redaktionell policy m.m.

 •