Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Max Klingers "Ein Handschuh" (En handske), 1881:

9. "Entführung" (Enlevering)
Teknik: Etsning och akvatint, själva bildens storlek: 8,9 x 21,9 cm.

En förbryllande bild. Den annars så mångförslagna handsken tycks inte dra färde av egen vilja. Är detta samma djur som lurpassade i föregående bild? Behövs det nu en ny räddningsaktion, eller är det helt enkelt slut på drömmandet? Det underliga djuret, till hälften alligator, till hälften fladdermus, kan inte ha flugit ut genom fönstret, eftersom öppningarna i de trasiga rutorna är för små. Händer sträcks förgäves ut - drömobjektet rövas bort av detta djur, som så uppenbart hör hemma i drömvärlden, eller i förhistorien, förberättelsen, medan drömmaren är i säkert förvar bakom fönsterspröjsarna i den verkliga världen. Den enda länk som finns till drömmarnas och handskarnas rike är - förstås - de utsträckta händerna. Klingers alternativtitel på den här bilden var "Traumes Ende", Slut på drömmen.


Föregående bild|Nästa bild
Om Max Klinger

[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]

***