Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Max Klingers "Ein Handschuh" (En handske), 1881:

10. "Amor"
Teknik: Etsning, själva bildens storlek: 11 x 23,8 cm.

Detta är inte den Amor vi brukar se, med änglavingar. Den här kärleksguden är mera som en insekt, och kanske är meningen att antyda något om proportionerna - sitter han på en bordskant eller är det horisonten? Har han infångat eller dödat handsken? Med vad i så fall, med sann kärlek istället för deliriös trånad? Handsken framstår här sannerligen som en fetisch bortom ont och gott. Alternativtiteln till denna bild var "Beim Erwachen", Vid uppvaknandet, och här finns kanske en egendomlig koppling till föregående bild från vakentillståndet, "Wünsche" (Längtan), och de fyra smala träden. Har de nu förvandlats till Amors pilar?

När Klinger 1878 ställde ut teckningar som var skisser inför arbetet med dessa etsningar, visade han dem i en annan ordningsföljd: först kom de två bilderna från skridskobanan, som en prolog, "Ort" (Plats) och "Handlung" (Handling), därefter "Ängste" (Rädsla), "Amor", "Rettung" (Räddning - även kallad I fara), "Triumph" (även kallad "Gerettet", Räddad), "Entführung" (Enlevering - även kallad Drömmens slut), "Ruhe" (Vila) och "Huldigung" (Hyllning). "Wünsche" (Längtan) var inte med på teckningsutställningen.

En sådan sekvens föranleder en ganska annorlunda tolkning. Den kanske viktigaste skillnaden är att hyllningen och trohetseden i "Huldigung" utgör slutet och sålunda får definiera slutstämningen. Drömmaren är strandsatt i sin dröm. Och vaknar han, så är han ändå oåterkalleligen edsvuren till lojalitet med sina overkliga tvångsföreställningar.


Föregående bild
Om Max Klinger

[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]

***