Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Max Klingers "Ein Handschuh" (En handske), 1881:

1. "Ort" (Plats)
Teknik: Etsning och akvatint, själva bildens storlek: 22,8 x 32,7 cm.

Denna serie om tio etsningar trycktes i flera upplagor från 1881 och framåt, först under titeln "En handske", senare betitlades den "Parafras över fyndet av en handske". Det hela tar sin början vid ingången till en rullskridskobana i Berlin. Längst till vänster ser man Max Klinger själv (med mörkt skägg), tillsammans med konstnärskollegan Hermann Prell. Förutom mannen med käpp, har alla de församlade skridskor på sig, och ändå är bilden rätt statisk. Det enda mera fartfyllda är förstås den lilla flickan som trillar omkull. Bara hunden bryr sig dock om henne, för huvudattraktionen i bilden är uppenbarligen damen till höger, som redan uppvaktas av två gentlemän som lyfter på hattarna. Som bladets titel antyder är bildens syfte att fastställa var scenen tilldrar sig, och reflexerna i fönstren, som hindrar oss att se ut, talar om för oss att världen utanför - åtminstone för tillfället - ska betraktas som oviktig. Dramat som nu ska utveckla sig är ett drama från inre domäner.


Nästa bild
Om Max Klinger

[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]

***