Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.


Per Wennerstrand:Tvåflodslandet

och

MänniskoträdetMänniskoträdet

Du osynliga rörelse
som är kontrasternas moder
Du famntag
som är dess fader
Som tränger in i kroppen
och öppnar mina sinnen

Någonting gjorde en kropp
som om en droppe
föll till marken
och befruktade den
Ett människoträd växte upp

Någonting greppade tag
om rymden
och höll den fast

Per Wennerstrand: "Spegling" ("Reflection"),
akvarell (water-color), 1995, 23 x 30 cm.
Rörelse:
Havets flykt
ur stjärnorna
och stjärnornas
spegling i havet

Kroppen är en sådan rörelse

Kroppen är en levande spegel
och spegelbilden
mitt levande väsens
eviga uppvaknande
ur drömmen om kroppen

Människoträd
Du liknar mest ett kors
eller den cirkel
din sol beskriver

Cirkel och kors
ett och samma

Hej på er
alla kors och cirklar
som lever
där skuggan möter
det skuggande växande
människoträdet

Skuggan är droppen
som faller
Trädet är spegelbilden

Mitt liv
Mina dagar
som vattendroppar
Faller av sin egen tyngd
tillbaka i eviga havet

Per Wennerstrand: "Till det vackra" ("To Beauty"), blyerts (pencil), 1993,
22 x 27 cm.


Till det Vackra

Jag ler
alltså Är jag

en blodkropp
i hjärtat

klädd som sol

Jag ler
och se!
Leendet föder nya solar

Jag spänner min livlina
mellan nattens hjärta
och dagens sol
symboliskt förankrad
vid det mystiska ordet
Vacker

Vackert är allt runtomkring

Du vackra
stjärnfall
inuti min mörka
himlakropp
Du som lever
en bit ovan naveln
i det heliga inre tempel
där solen går ned
för att hämta näring
i natten och mörkret

Av din vilja
tänder leendet
evighetens avlägsnaste
stjärna
med min mun

Solen är dagens hjärta

Hjärtat är barnet
som tiden bär
över himlavalvet
i form av en sol

Slutar i havet
som gammal man
eller kvinna

Du vackra
Mitt leende
är dessa rader
som jag knyter
kring din midja
för att bygga dig
en räddningsfarkost

För om det fula
blir för stort
faller himmelen ned
Ljuset släcks
och blommorna dör

Jag ler
alltså Är jag

en blodkropp
i hjärtat

klädd som sol

Per Wennerstrand: "Öga" ("Eye"), akvarell (water-color), 1995,
32 x 32 cm.


Tvåflodslandet

Horisonten speglar
det kraftfält
som blir
när havet
lämnar en stjärna

För av hav och ur hav
är jag kommen
Uppstigen på land
Uppstigen på Ordet Land

Korset vore inte möjligt
utan en horisont
Ingen horisont
utan ett öga

Som ett medvetande
reser sig korset
ur den svarta modern

Som en lem
vars öga
är ett hjärta
med två floder

Tvåflodsland
Du bär ett jungfruland
i ditt sköte

Där floderna möts
i min slutna forms
skärningspunkt

Där föds dagen

Per Wennerstrand: "Tvåflodslandet" ("The Twin River
Country"), akvarell (water-color), 1995, 19 x 23 cm.


Att växa är En

Tanken växer
i morgonen
som är hel

Dag och natt
som enhet

Hel är också
navelsträngen
Ett barn
och en moder
som En

Dagen är en tanke
om sig själv

Dagen är en liten bön
och endast tanken om detta
är verkligt[About the artist]
[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Gallery menu]


***