Résumé:

Paula Stenström

 

 Frilans, forskningsassistent och initiativtagare till kulturföreningen Lumor

 Paula Stenström,   född i Stockholm 1972. Fil kand i statsvetenskap, socialantropologi och idéhistoria (vid Stockholms och Göteborgs Universitet, 1991-1996), medieutbildning på folkhögskola, 1990-91, franska vid Sorbonne, Paris, 1993, Stockholms filmskola, 1994-1995, tyska i Berlin, 1996.

Har arbetat som produktionsassistent, regiassistent, med manusarbete och som skådespelare på P3-teatern, Sveriges Radio, 1991, 1992, 1993. Frilansuppdrag i Berlin för programmet "Radio Europa", P3, Sveriges Radio, 1996.

Har arbetat i olika projekt på FOA Försvarsanalys (1997-1998) om den breddade hotbilden och bl.a. skrivit fyra rapporter om psykologisk krigföring i informationssamhället: "Lönande lögner", 1997, "Med sanningen som insats", 1997, "Sanna mina ord", 1998, och "Pålitlig påverkan", 1999.

Arbetar 1999 med ett projekt på forskningsavdelningen vid Styrelsen för psykologiskt försvar, om propaganda, desinformation och ryktesspridning i informationssamhället.

Kåseri/artikel för konstprojektet "Bäst före", 1999: "People will tell you whatever you are going to listen to". Aktör i performanceföreställningen "I'm in a room in Sweden".

Initiativtagare till kulturföreningen Lumor, som är ett idéellt forum för konst i vid bemärkelse, där unga oetablerade konstnärer och kreatörer skall få tillfälle att förverkliga, se, sätta upp och föra samman idéer som de tror på under devisen: ingen expertis, inga trendorakel, men med alla sinnen inställda på tecken i tiden som talar, tilltalar eller påtalar (inte övertalar).

 

Paula Stenström kan nås via e-post till paula.stenstrom@psycdef.se.
[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Overview of contributors and résumés]
[Articles menu]
***