Uppsalabarns tänder 1978, enligt redovisning i Miljö och Framtid nr 10/78.

Professor Lars-Eric Granath, som gransakade bilderna, skrev i sin bedömning (Miljö och Framtid nr 2/79):

"Hög sannolikhet för fluoros: Bild 2, 5 och 9.
Fluoros kan inte uteslutas: Bild 1, 4 och 11,
Bilden ej bedömbar eller ringa sannolikhet för fluoros: Bild 3, 6, 7, 8, 10 och 12."